anias

POLÍTICA DE PRIVACIDADE // GALEGO

De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999, informámoslle que os datos recolleitos a través dos formularios desta web serán incorporados nun fichero automatizado baixo a responsabilidade de Ana Mª Carballal Martinez.
Estes datos serán utilizados para atender as súas consultas e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interese. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante un escrito á nosa dirección cale Echegaray 39, baixo, 36002, Pontevedra.
Mentres non nos comunique o contrario entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas.

O envio destes datos implica a aceptación desta cláusula.

» Ver en castellano