b
QUEN SOMOS TRABALLA CON NÓS CONTACTO Facebook
Educar Hoxe
b
Educar Hoxe

EDUCAR HOXE

Educar hoxe  é un programa creado para atender ás demandas cada vez máis manifestas dos educadores, titores e adultos responsables da educación dos menores.

A sociedade da información actual, presenta moitos e moi complexos retos tanto a pais coma a docentes á hora de como conducilos e formalos en valores.

Con este fin, desenvolvemos diversos recursos en formato de xornadas, talleres, charlas e cursos para dar resposta ás inquietudes e problemáticas da educación do menor nos ámbitos familiar, social e escolar.

 

Actividades dirixidas a pais e nais:

  • Escolas de pais e nais
  • Xornadas sobre mediación e novas formas de convivencia.
  • Charlas sobre saúde e prevención de condutas aditivas.
  • Talleres de motivación e apoio nas tarefas escolares.
  • Inglés para pais e nais
  • Informática para pais e nais
  • Xornadas lúdicas e de convivencia para familias.

Actividades dirixidas a educadores:

  • Talleres de apoio e mellora das habilidades comunicativas e resolución de conflitos.
  • Talleres de control emocional e manexo do estres.

 

b
b b b

Contacto                          

Echegaray, 39 Baixo
36002-Pontevedra

Tel. 986 864 598
Fax 986 161 161


contacto@anias.es
 


 
Síguenos                        Boletín de noticias
Actividades en curso
Próximas actividades
Catálogo de servizos
Aviso legal