b
QUEN SOMOS TRABALLA CON NÓS CONTACTO Facebook
Social
Social

Programas dirixidos a menores

- Apoio e formación en problemas de escolarización ou abandono escolar.

- Obradoiros a menores en risco de exclusión social: habilidades de comunicación, autoestima e motivación, obradoiros ocupacionais...

- Formación en hábitos de saúde e prevención das adiccións para centros escolares e institutos.

Minorías étnicas

- Programas de alfabetización

- Actividades de carácter sociocultural, como visitas a institucións culturais, excursións e xornadas para o coñecemento da cultura xitana, etc.

Colectivos de inmigrantes

- Cursos introdutórios de lingua galega e española 

- Obradoiros de cidadanía e elaboración de guías informativas nos ámbitos da educación, a saúde, o emprego e os dereitos e deberes.

Terceira idade

- Programa de saúde integral (exercicio físico, dieta, saúde psicoemocional)

- Cursos de memória

- Psicomotricidade para persoas maiores

- Obradoiro de música e cultura popular

Mulleres e igualdade

- Actividades relacionadas coa saúde biopsicosocial (ioga, risoterapia, arteterapia, bioenerxética, nutrición e alimentación, etc.)

- Conciliación e corresponsabilidade (cociña e habilidades domésticas para homes, arranxos de electicidade e fontanería para mulleres)

- Empoderamento (taller de autoestima e liderazgo, teatro para o empoderamento, mulleres e creatividade a través da arte)

- Formación e mercado laboral (técnicas de busca de emprego e formación para o autoemprego, achegamento ás redes sociais e novas tecnoloxías da comunicación, idiomas para profesionais)

- Asociacionismo (formación en asociacionismo e xestión de recursos, dinamización e facilitación de grupos)

 

 

b
b b

ALGÚNS EXEMPLOS

  • Social

    Igualdade de Xenero para cativos

    Este obradoiro ten como obxectivo acercar ós rapaces/as ante esta problemática e ofrecer pautas para a superación dos prexuízos sexistas e para a provocación dun cambio nas prácticas sociables non desexables. Entendemos por Coeducación o desenvolvemento integral de todo o alumnado.
  • Social

    Problemas de conducta e habilidades sociais

    Realizamos obradoiros en grupo con cativos e adolescentes, cun estilo dinámico e práctico, conseguindo unha participación activa dos alumnos, para que desta forma o alumno/a se relacione cos seus compañeiros de clase e cheguen a acordos. Compartimos e reforzamos habilidades sociais e comunicativas.
b b

Contacto                          

Echegaray, 39 Baixo
36002-Pontevedra

Tel. 986 864 598
Fax 986 161 161


contacto@anias.es
 


 
Síguenos                        Boletín de noticias
Actividades en curso
Próximas actividades
Catálogo de servizos
Aviso legal